Prevent

Här kan du ta del av Prevents digitala utställning som visades under Gilla Jobbet den 28 oktober.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Att arbetsgivare och anställda arbetar tillsammans med arbetsmiljöfrågor kallas samverkan. Det är viktigt för att kunna skapa en riktigt bra arbetsmiljö. När alla hjälps åt blir det lättare att förebygga problem, hitta de bästa lösningarna och se till att verksamheten utvecklas. En väl fungerande samverkan bidrar till att göra arbetsplatsen friskare, mer framgångsrik och bättre rustad att möta utmaningar.

På Prevents sidor hittar du filmer och reflektionsfrågor som ni kan använda för att inspireras till ännu bättre samverkan på er arbetsplats. Det finns också tips på verktyg och utbildningar att använda för att förbättra arbetsmiljön. Materialen vänder sig till chefer, skyddsombud, företagsledning, hr-funktion och anställda.

God samverkan sida med samlat material om systematiskt arbetsmiljöarbete

Ny utbildning SAM i praktiken webb

Om dina arbetsuppgifter innebär arbete med eller ansvar för arbetsmiljöfrågor är den digitala utbildningen SAM i praktiken viktig för dig. Den lär dig tolka kraven från Arbetsmiljöverket och hur du kan hantera dem i din verksamhet. Både svensk och engelsk version ingår, och du har tillgång till utbildningen på obegränsad tid.

Till utbildningen SAM i praktiken webb

Checklistor

Prevents checklistor är mycket uppskattade och använda. De är kostnadsfria och gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Prevents checklistor för till exempel skyddsrond på kontoret och årlig uppföljning (SAM)

OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

På Prevents sida om OSA har vi samlat utbildningar, checklistor, enkäter och digitala verktyg som hjälper dig att jobba med frågor som arbetsbelastning, stress, ledarskap, arbetstid, konflikter och mobbning. Du kan också lära dig mer om vad organisatorisk och social arbetsmiljö är och vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger.

Här hittar du direkt till sidan om OSA

Material som Prevent har inom området

Utbildningar inom OSA-området
OSA-enkäten – undersök områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.
Inkludo – spel för att förebygga kränkningar
Jobbsnackisar – korta filmer som får igång samtal om arbetsmiljön
Checklistor

Distansarbete

Vid arbete i hemmet behövs andra sätt att undersöka arbetsmiljön än en traditionell skyddsrond. Därför har Prevent tagit fram bland annat en checklista som chefen och den anställda kan fylla i tillsammans, och som innehåller punkter som underlättar undersökningen. Det är bra om den anställda funderar igenom frågorna i förväg. Det finns också en variant av checklistan för att undersöka de övergripande förutsättningarna för distansarbete för arbetsgruppen och organisationen.

  • Prevent har även tagit fram
  • En film om rörelse under arbetsdagen
  • Tips och råd vid distansarbete

På Prevents sida om distansarbete kan du läsa mer och hitta verktyg, filmen, tips och råd samt andra material.

Hälsofrämjande arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. Att förebygga och att främja kan överlappa varandra, men det finns samtidigt skillnader. Främjandet fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan förebyggandet fokuserar på att avvärja och skydda.

Till sidan om hälsofrämjande arbetsmiljö

Hälsofrämjande ledarskap

Verktyget Hälsofrämjande ledarskap innehåller handfasta råd, tips och ett trettiotal metoder om hur du som chef kan arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap i vardagen. Verktyget innehåller sex olika områden som omfattar några centrala delar i det hälsofrämjande ledarskapet.

Använd verktyget som en inspirationsbank som du kan återvända till, och där du arbetar med de delar som är relevanta för dig just nu.

Till verktyget Hälsofrämjande ledarskap

Återgång till arbetsplatsen

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. När det börjar bli dags att planera återgång till kontoret igen finns det sådant som är bra att tänka på och diskutera igenom tillsammans. På Prevents sida finns bland annat en checklista som kan vara till hjälp när ni går tillbaka till kontoret. Du får även mer information om riskbedömning samt arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar och skyldigheter.

Till sidan om återgång till arbetsplatsen

Hybridkontoret och arbetsmiljön

Hybridkontor har blivit allt vanligare. Det innebär att man kombinerar arbete i företagets lokaler med arbete på distans, vanligtvis hemma. Det finns frågor som är bra att tänka igenom om man planerar hybridverksamhet. Vi har listat några områden som är viktiga att tänka på samt material vi har inom området.

Läs mer om hybridkontoret och ta hjälp av materialen

Prevents podd Jobbfika

Kollar du mejl på kvällen? Händer det att ni bråkar om saker på ditt jobb? Hur gör ni för att få nyanställda att trivas? Ska företaget servera alkohol på julfesten? Sådana frågor tar vi upp över en kopp kaffe i Prevents podd Jobbfika.

Lyssna på det senaste avsnittet

Jobbsnackisar – korta filmer som får igång samtal om arbetsmiljön

I jobbsnackisarna ger stress- och arbetsmiljöforskaren Dan Hasson och Cecilia Berlin, docent i produktionsergonomi, lättsamma fakta om viktiga ämnen. Jobbsnackisarna är ett bra sätt att få igång ett samtal om arbetsmiljön. Titta på filmerna och prata vidare om hur ni har det hos er!

Se filmerna och sätt igång en diskussion på er arbetsplats redan idag!

Tidningen Arbetsliv

Tidningen Arbetsliv är Sveriges största facktidning inom området arbetsmiljö. Utgivare är Prevent, en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Tidningen Arbetsliv med webbnyheter ger en bra bild av vad som händer inom arbetsmiljöområdet. Fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor, forskning, ledarskap, hälsa samt nya lagar och regler på arbetsmiljöområdet är några av de ämnen som tidningen bevakar.

Gå direkt till digitala Arbetsliv

Sociala medier

Prevent uppdaterar även med ny arbetsmiljökunskap på

Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube