Föredragsmaterial från Gilla Jobbet

Nedan finner du material kopplat till respektive föredrag som genomfört på Gilla Jobbet. Om du vill ha ännu mer stöd i ditt arbetsmiljöarbete finner du det på respektive arrangörs hemsida.

Våren 2020

Seminariepass

Främja välmående genom positivt handlande

Katarina Blom

Så blev vi bättre på att rapportera och förebygga skador och olyckor

Christer Tollén och Christer Stafstedt

Ett ledarskap som främjar hälsa

Lisa Markström

Arbetsmiljöekonomi

Anders Johrén

En organisation där det går bra att vara chef

Suntarbetsliv

Kartlägg och förebygg belastningsskador – med stöd av ergonomiska kunskaper och verktyg

Jörgen Eklund

Främja välmående genom positivt handlande - fördjupning

Katarina Blom

Konflikter, hot och våld

Alexander Tilly

Konflikter, hot och våld - fördjupning

Alexander Tilly

SAM, samverkan och samsyn - för organisatorisk och social säkerhetskultur

Mikael Rehnberg

Stockholm 24 och 25 oktober 2019

Inledning

Främja välmåendet genom att handla positivt

Katarina Blom

Forma framtiden utifrån FAKTA om arbetsmiljö

Dan Hasson medger ej publicering av föredragsbilder.

A. Ledarskapet, arbetsmiljöarbetet och verksamhetsnyttan

A3 Chefen och arbetsmiljöarbetet

Maria Hagberg Forss

A6 Röra på sig på jobbet – för bättre hjärnhälsa

Maria Ekblom och Victoria Blom

Ann Hennicks

A7 Att köpa relevanta arbetsmiljö-och hälsotjänster

Mattias Lundberg

A8 En organisation där det går bra att vara chef

Linda Corrin och Malin Ljungzell

A9 Ett ledarskap som främjar hälsa

Lotta Dellve

David Cavallin

Lisa Markström

A10 Tillbaka till jobbet – hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa

Åsa Kruse

A11 Gör det lätt att göra rätt – med hjälp av nudging?

Torsdag: Kajsa Lindström

Fredag: Niklas Laninge

 

A12 Fråga och mät på rätt sätt – och använd resultaten! Fördjupning av inledningsanförande

Dan Hasson medger ej publicering av föredragsbilder.

B. Hantera farliga ämnen och risker för kroppsskada

B3 Alla kan falla – men ramla rätt och förebygg!

Sanny Shamoun

Karin Båthe

B4 Att bedöma och hantera ergonomiska risker med nya verktyg och metoder

Jörgen Eklund och Mikael Forsman

Johan Borén

Lena Nord Nilsson

B5 Forma kontoret för en god arbetsmiljö

Christina Bodin Danielsson

B6 Erfarenheter av att införa aktivitetsbaserat kontor

Helena Jahncke

B7 Hur vi uppnår och behåller olycksnollan

Björn Samuelsson, Ulrika Dolietis, Hans Hedberg, Marianne Törner

B8 Universell utformning av arbetsplats

Sara Johansson

C. Organisatorisk och social arbetsmiljö

C1 Förebygg och hantera mobbning

Stefan Blomberg

C3 Två år efter Metoo: så arbetar vi mot sexuella trakasserier

Cecilia Österman, Carolina Kihlström, Elin Stenberg

C4 Förebygg och hantera hot och våld

Alexander Tilly

C5 Ohälsosam arbetstidsförläggning – vad kan man göra?

Göran Kecklund

C6 Gör en OSA-handlingsplan för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning

Mikael Rehnberg

C7 Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv

Kristina Palm

C10 Förbättra de digitala arbetsredskapen!

Jonas Söderström

C11 Psykiskt påfrestande arbete – motverka risken för ohälsa!

Mia Svantesson

C12 Främja välmåendet genom att handla positivt – fördjupningspass

Katarina Blom  Obs! Visst tålamod krävs, nedladdningen tar  1-2 minuter!