Afa Försäkring

Här kan du ta del av Afa Försäkrings digitala utställning som visades under Gilla Jobbet den 28 oktober.

Afa Försäkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa på landets arbetsplatser. Här beskriver vi hur din arbetsplats kan ta del av de insatser vi gör som bidrar till ett friskt och tryggt arbetsliv.


Du som är arbetsgivare – vi har två olika ekonomiska stöd att söka:

Rehabiliteringsstödet

  • ett ekonomiskt stöd som främjar friska arbetsplatser.

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan ansöka för en anställd som är i behov av rehabilitering i förebyggande syfte eller för att kunna komma tillbaka i arbete.

Se filmen här:

https://vimeo.com/545961546

 

Stöd för arbetsmiljöutbildning

  • ett ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning som särskilt stödjer gemensamma utbildningsinsatser, där chefer, arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Stödet gäller för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Det ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Läs mer på afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning

 

Forskning och utveckling

  • vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet.

Afa Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa, och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

Hemmakontoret
Nils jobbar hemifrån. Det går ganska bra. Eller gör det det? Se filmen om hur det kan vara när jobbet krockar med hemmet.

https://vimeo.com/470593458

 

Läs mer om vår forskning på Fou.afaforsakring.se

Statistik

  • om arbetsskador och sjukfrånvaro

Vi har massor av statistik! Med hjälp av vår unika skadedatabas kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar.

Läs mer och ladda ner statistikrapporter på afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/

Där kan du också se en film eller prenumerera på kommande statistikrapporter.

Fler förebyggande insatser

Fallkompetens

  • ett unikt samarbete mellan Afa Försäkring och Svenska Judoförbundet.

Judoinspirerad träning kan förebygga fallolyckor på jobbet. Titta in på vår webbplats och läs mer om samarbetet, titta på film eller ansök om fallkompetensträning för din arbetsplats.

Läs mer och ansök: afaforsakring.se/fallkompetens

Säkerhetsparken

  • ett samverkansprojekt mellan Afa Försäkring och Byggbranschens säkerhetspark

Syftet är att utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda säkerhetsträning i Säkerhetsparken till landets skolor och utbildningar med koppling till byggbranschen.

Läs mer på
afaforsakring.se/forebyggande/byggbranschens-sakerhetspark/

 

Systemstöd

  • IA-systemet är ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp händelser.

IA har ett utvecklat stöd för det proaktiva arbetsmiljöarbetet kopplat till skyddsronder/arbetsmiljöronder och riskanalyser.

I Sverige arbetar idag ca 1,2 miljoner anställda i företag och organisationer som använder IA-systemet. Systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, och lära av både egna och andras erfarenheter.

Läs mer på afaforsakring.se/forebyggande/ia/

 

Sociala medier